Bloggarkiv

onsdag 14. desember 2016

Endringer i hverdagen

De to eldste barna har gått på skole og i barnehage utenfor byen, noe som har resultert i mange ekstra kjøremil i måneden - og år. Ettersom det ikke finnes effektiv kollektivtrafikk som korresponderer med jobb mtp avstander og kjøretidspunkt så har det ikke vært mulig å benytte seg av det heller. Muligheten for å gjennomføre fulltidsjobb og skolestarttidspunkt (og slutt) ved hjelp av buss i forhold til der vi bor nå er mer eller mindre uholdbart, og koster i tillegg like mye, og bruker i tillegg mer tid.

Etter mange diskusjoner frem og tilbake, tanker om trivsel på skole osv så har de blitt flyttet over til en ny skole og barnehage. Resultatet ble kortere vei til skole og barnehage (faktisk kun bare noen få hundre meter), bedre trivsel daglig og mindre kjøring i bil - noe de selv har ytret ble for mye.

Det vi i dag ser som har endret seg betydelig er at de har venner de daglig omgås på skole og i barnehage i nærområdet, ettermiddagene sammen har blitt roligere og kan kalles kvalitet, og på toppen det hele så blir det minimalt med utgifter på kjøring.  Rett og slett: vi slipper å være avhengig av bilen fra nå av <3